Sygnalizacja świetlna

Podsystem obszarowego sterowania sygnalizacją świetlną obejmuje 39 skrzyżowań zgodnie z poniższą Tab.1. Wykaz planowanych do budowy, przebudowy sygnalizacji świetlnych (S) w ramach ITS Tychy oraz załącznikiem mapowym - Lokalizacji sygnalizacji świetlnych wg typu na terenie miasta Tychy zgodnie z wskazanym id_mapa.

Tab.1. Wykaz planowanych do budowy, przebudowy sygnalizacji świetlnych (S) w ramach ITS Tychy

L.p. Id_mapa Lokalizacja SYGNALIZACJA ŚWIETLNA -  przebudowa, budowa i doposażenie
1 1 Mikołowska / Wierzbowa Przebudowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych do pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
2 3 Mikołowska / Obywatelska
Wariant "w1"
Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego dokumentacją (projekt w załączniku nr 11.5) wraz aktualizacją projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w zakresie dostosowania jej do systemu ITS (koncepcją wariant ?w1? załączeniu)
3 4 Mikołowska / Wałowa Przebudowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych do pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
4 6 Mikołowska / Dołowa / Burschego Przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
5 7 Mikołowska / Powstańców Przebudowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych do pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
6 8 Mikołowska / wyjazd z Browaru Doposażenie istniejącej sygnalizacji świetlnej w urządzenia / elementy niezbędne do włączenia jej w system ITS zgodnie z koncepcją
7 9 Mikołowska / Katowicka Przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją w zakresie: programów sterowania zgodnych z SOPZ, okablowania w zakresie monitoringu, kamer monitoringu, komunikacji z CSR.
8 10 Oświęcimska / Czarna / Sadowa Budowa sygnalizacji wraz z przebudowaną skrzyżowania w oparciu o załączoną przez Zamawiającego dokumentację (projekt w zał. 11.7)Aktualizacja projektu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu w zakresie dostosowania jej do systemu ITS,
9 11 Oświęcimska / Długa Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
10 16 Katowicka / Grabowa Przebudowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych do pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
11 17 Katowicka / Zwierzyniecka Przebudowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych do pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
12 18 Al. Bielska / Budowlanych / Edukacji Przebudowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych do pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
13 19 Al. Bielska / Cienista / Niepodległości Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
14 20 Al. Bielska / Czarnieckiego / Cyganerii Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
15 21 Al. Bielska / Sikorskiego Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
16 22 Stoczniowców 70 / Konecznego Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
17 23 Stoczniowców 70 / Reymonta Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
18 24 Sikorskiego / zjazd do parku wodnego Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
19 25 Sikorskiego / Uczniowska Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją.
20 26 Sikorskiego / Tołstoja Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją w zakresie : programów sterowania zgodnych z SOPZ, przyłącza, kanalizacji kablowej, kompletnego okablowania, sygnalizatorów, detekcji ruchu, monitoringu, sterownika i komunikacji z CSR.
21 28 Sikorskiego / Żółkiewskiego Przebudowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych do pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
22 30 Piłsudskiego / Jordana / Poziomkowa Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
23 31 Piłsudskiego / Tischnera Przebudowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych do pełnej sygnalizacji na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
24 32 Towarowa / zjazd do PKM Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją.
25 52 Mikołowska/Asnyka Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją.
26 34 Żwakowska / Kopernika Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
27 35 Al. Niepodległości / Grota Roweckiego Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
28 36 Al. Niepodległości / Wyszyńskiego Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
29 37 Edukacji / Wejchertów Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
30 38 Edukacji / Wyszyńskiego Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
31 40 Edukacji / Grota Roweckiego Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
32 41 Budowlanych / Begonii Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją w zakresie : programów sterowania zgodnych z SOPZ, przyłącza, kanalizacji kablowej okablowania w zakresie monitoringu, kamer monitoringu, sygnalizatorów, przycisków zgłoszeniowych dla pieszych, niskiego słupka, komunikacji z CSR.
33 42 Budowlanych / Burschego Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
34 43 Burschego / Andersa / Hlonda Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
35 44 Browarowa / Damrota Budowa sygnalizacji świetlnej w sąsiedztwie tunelu zgodnie z koncepcją w zakresie : programów sterowania zgodnych z SOPZ, przyłącza, kanalizacji kablowej, kompletnego okablowania, masztów i wysięgników wraz z fundamentami, sygnalizatorów, detekcji ruchu, monitoringu, sterownika i komunikacji z CSR.
36 45 Katowicka / Tulipanów Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
37 46 Mikołowska / Dojazdowa Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
38 49 Oświęcimska / Marzanny / Jaskrów Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją
39 53 Katowicka/Sadowa Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją

Sygnalizacje świetlne rozbudowane w minimalnym zakresie z uwagi na przebudowę ul. Oświęcimskiej (o system monitoringu i aktywnego doświetlenia przejścia po wykryciu fizycznego)

Tab.4. Sygnalizacje świetlne rozbudowane w minimalnym zakresie z uwagi na przebudowę ul. Oświęcimskiej (o system monitoringu i aktywnego doświetlenia przejścia po wykryciu fizycznego) (O&M)

L.p. Id_mapa Lokalizacja Sygnalizacja świetlna – przebudowa
1 12 Oświęcimska / Urbanowicka Przebudowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych na akomodacyjną zgodnie z koncepcją
2 13 Oświęcimska / Główna Przebudowa sygnalizacji na przejściu dla pieszych na akomodacyjną zgodnie z koncepcją
3 14 Turyńska / Mysłowicka Przebudowa sygnalizacji na skrzyżowaniu zgodnie z koncepcją

Architektura systemu ITS

Przebudowa i rozbudowa skrzyżowań

Sygnalizacja świetlna

Funkcjonalność systemu ITS

Mapa zbiorcza elementów ITS

Konsultacje ITS

Podstawa prawna

Powołanie zespołu