Aktualności

 Start / Aktualności / szczegóły


Większe dofinansowanie na ITS w Tychach

2019-12-18

24 milionów dofinansowania więcej otrzyma Miasto Tychy na realizację projektu Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem w mieście. 17 grudnia Andrzej Dziuba prezydent Tychów i Jakub Chełstowski Marszałek Województwa Śląskiego podpisali aneks do umowy o dofinansowanie tego wartego 118 milionów projektów.

- To bardzo ważny projekt, który znacząco usprawni komunikację w mieście, poprawi bezpieczeństwo, a także stworzy możliwość bezpośredniego sterowania ruchem - mówił podczas podpisania aneksu Andrzej Dziuba. Informacje dla kierowców i pasażerów, ważenie ciężarówek czy pomiar prędkości aut, to niektóre możliwości systemu zarządzania i sterowania ruchem.

- To szeroko zakrojony projekt, który obejmuje nie tylko rozmaite rozwiązania z dziedziny ITS, ale także przebudowę blisko 40 skrzyżowań w mieście - mówi Wojciech Łyko dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach. W efekcie komunikacja ma działać lepiej i bardziej punktualnie, a kierowcy mają przemieszczać się po mieście płynniej. - Ruch autobusów i trolejbusów będzie na bieżąco śledzony na e-mapach, tak by w razie opóźnienia system mógł zareagować bardzo szybko i wprowadzić priorytet przejazdu dla tych pojazdów na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną - dodał Łyko.

Inteligentne sterowanie zapobiega także sytuacjom, kiedy kierowcy denerwują się stojąc na czerwonym świetle przy zerowym ruchu wokoło, tracąc czas i paliwo. System przeanalizuje dane i zapali zielone światło.

- Tyski ITS jest jednym z najważniejszych projektów realizowanych w najbliższych latach w naszym mieście i jeden z największych tego typu systemów w kraju. Prace nad nim rozpoczęliśmy wiele miesięcy temu, angażując w to nie tylko inżynierów ruchu czy drogowców, ale także mieszkańców, którzy na co dzień będą korzystali z efektów tego przedsięwzięcia - dodaje prezydent Tychów.

Prace potrwają ponad 2 lata. Całkowity koszt wraz z przebudową skrzyżowań to około 118 mln zł z czego blisko 85% procent stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z puli na tzw. niskoemisyjny transport miejski. Środki te zostały ujęte w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego.

- To niezwykle ważna inwestycja dla miasta i regionu, która usprawni komunikację w Tychach. Cieszę się, że te pieniądze znalazły się w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego, bo dzięki temu uda się poprawić komunikację i ruch w mieście, a przede wszystkim jakość życia mieszkańców - mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Sercem całego systemu będzie Centrum Sterowania Ruchem, zlokalizowane w pomieszczeniach tyskiego stadionu. Tam będą gromadzone bieżące informacje o ruchu drogowym, tam też będzie główny ośrodek monitorowania ruchu przez system kamer, gdy np. dojdzie do wypadku, system natychmiast dostarczy taką informację i umożliwi wyświetlenie komunikatu o utrudnieniach na tablicach w wybranych punktach miasta.

Ponadto na ulicach pojawią się m.in. stacje monitorujące pogodę, stacje pomiaru zanieczyszczeń i poziomu hałasu, a także tablice informujące o dostępności miejsc parkingowych. Będą też specjalne znaki o zmiennej treści informujące uczestników ruchu o niebezpieczeństwach i utrudnieniach. Kierowcy dowiedzą się z nich między innymi jak omijać powstałe zatory drogowe. Całość uzupełnią tablice informacyjne na przystankach czy urządzenia umożliwiające automatyczne liczenie pasażerów w autobusach.

Możliwe będzie również ważenie ciężarówek w ruchu i monitorowanie łamania przepisów drogowych - jazdy na czerwonym świetle czy przekroczenia prędkości. Jednym z rozwiązań uspokojenia ruchu będzie tzw. odcinkowy pomiar prędkości. W projekcie wytypowano już miejsca, gdzie uzasadnione jest wprowadzenie takiego rozwiązania, by zmusić kierowców do jazdy zgodnej z przepisami.

Za realizację projektu odpowiada firma Siemens Mobility.

- ITS to istotny element nie tylko w kontekście transportu, ale także efektywne narzędzie do zarządzania miastem. Dzisiaj systemy sterowania nie ograniczają się do kierowania sygnalizacją świetlną, ale skupiają wiele podsystemów, które pozwalają optymalnie wykorzystywać przepustowość, jaką oferuje droga. System ITS w Tychach zostanie stworzony w oparciu o najnowocześniejsze obecnie rozwiązania w tym obszarze - mówi Dariusz Obcowski, dyrektor pionu ITS, Siemens Mobility Sp. z o.o.

W województwie śląskim Inteligentny System Zarządzania Ruchem działa jeszcze (choć nie w tak szerokim zakresie) Bielsku-Białej i w Gliwicach.